Evapo-Rust® Rust Remover

Evapo-Rust® Rust Remover

นํ้ายาล้างสนิมแบบจุ่ม ชนิดไร้กรด
Product Code :

EVR1

Size :
1 L.
  • นํ้ายาล้างสนิมแบบจุ่ม ที่มีความปลอดภัยต่อชิ้นงานและสิ่งแวดล้อมสูงสุด
  • ใช้งานง่ายเพียงแค่จุ่มลงในนํ้ายาทิ้งไว้ 12-24 ชม.
  • ไม่มีส่วนผสมของกรด (Non-Acid) ที่สามารถกัดกร่อนชิ้นงานทำให้เกิด Loss ได้
  • นํ้ายาทำปฏิกิริยาเฉพาะเนื้อสนิมเท่านั้น
  • ปลอดภัยต่อ สี พลาสติก ยาง และวัสดุอื่นๆทุกชนิด
  • นํ้ายาสามารถเก็บใช้ซํ้าได้หลายรอบ
  • เหมาะสำหรับงานล้างสนิมชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงสูง หรือชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อน

Evapo-Rust® is a non-toxic rust remover for fast and effective restoration. The award-winning formula is specifically designed to remove rust, with no scrubbing or sanding required. It is safe, simple, and easy to use. No need for mixing, the solution is ready to use.

1.เขย่ากระป๋อง
2.ฉีดพ่นเป็นจังหวะๆห่างชิ้นงาน 20~30Cm
3.กลับหัวและฉีดไล่ลมหัวจุกฉีดก่อนจบงาน
ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาMSDS
Related Products  |  สินค้าที่คล้ายกัน
Rust Converter
นํ้ายาแปลงสภาพสนิม
VIEW DETAILS  >
Product Code :
18419
Rust Converter Spray
สเปรย์แปลงสภาพสนิม
VIEW DETAILS  >
Product Code :
14610NZ
Evapo-Rust® Rust Remover
นํ้ายาล้างสนิมแบบจุ่ม ชนิดไร้กรด
VIEW DETAILS  >
Product Code :
EVR5