Marine Fuel Stabilizer

Marine Fuel Stabilizer

สารรักษาสภาพนํ้ามันเบนซิน
Product Code :

06162

Size :
16 FL OZ
  • สารคงสภาพและป้องกันการจับตัวหรือแยกชั้นของนํ้ามันเบนซิน
  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ 2-4 จังหวะ เช่น รถยนต์, เรือ, เจ็ทสกี ที่ต้องจอดทิ้งเป็นเวลานานๆ ,ถังนํ้ามันสำรอง หรือนํ้ามันในเครื่องยนต์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องตัดหญ้า เลื่อยไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์, เครื่องปั่นไฟ ฯลฯ
  • ใช้ได้กับนํ้ามันเบนซิน แก๊ซโซฮอล หรือนํ้ามันผสมเอทานอลทุกชนิด เช่น E20 E85

DESCRIPTION:

A concentrated, high-potency formula that keeps stored gas fresh for easy start-up next season & optimum performance year round. Formulated to reduce the harmful impact of Ethanol-blended gasoline. Protects against gum & resin build-up.

1.เขย่ากระป๋อง
2.ฉีดพ่นเป็นจังหวะๆห่างชิ้นงาน 20~30Cm
3.กลับหัวและฉีดไล่ลมหัวจุกฉีดก่อนจบงาน
ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาMSDS
Related Products  |  สินค้าที่คล้ายกัน
No items found.