Nu-Vu's Windshield Cleaner

Nu-Vu's Windshield Cleaner

นํ้ายาทำความสะอาดกระจกหน้ารถ
Product Code :

NV3NZ

Size :
500 mL.
  • หัวเชื้อทำความสะอาดกระจกสูตรเข้มข้น
  • สามารถใช้ผสมนํ้าล้างหรือใส่ในกระปุกที่ฉีดนํ้ารถยนต์
  • มีส่วนผสมของสารป้องกันการเกิดไอนํ้า
1.เขย่ากระป๋อง
2.ฉีดพ่นเป็นจังหวะๆห่างชิ้นงาน 20~30Cm
3.กลับหัวและฉีดไล่ลมหัวจุกฉีดก่อนจบงาน
ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาMSDS
Related Products  |  สินค้าที่คล้ายกัน
No items found.