Power Lube

DISCONTINUED | ยกเลิกจำหน่าย

Power Lube

นํ้ามันหล่อลื่นอนเกประสงค์
Product Code :

05005

Size :
312 g. (Net)
  • ใช้หล่อลื่น ไล่ความชื้น กัดสนิม คลายน็อตสกรูและชิ้นส่วนที่จับกันแน่น ป้องกันการกัดกร่อน
  • ให้พลังในการแทรกซึม และครอบคลุม ที่รวดเร็วและทั่วถึง 
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลต่างๆ  
  • ช่วยเคลือบปกป้องชิ้นงานจากมลภาวะต่างๆ
  • ไม่เป็นอันตรายกับ สี และพลาสติกทุกชนิด
1.เขย่ากระป๋อง
2.ฉีดพ่นเป็นจังหวะๆห่างชิ้นงาน 20~30Cm
3.กลับหัวและฉีดไล่ลมหัวจุกฉีดก่อนจบงาน
ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาMSDS
Related Products  |  สินค้าที่คล้ายกัน
5-56
นํ้ามันหล่อลื่นอเนกประสงค์
VIEW DETAILS  >
Product Code :
5005
Ultra Screwloose®
นํ้ายาคลายเกลียวสูตรแทรกซึมสูง
VIEW DETAILS  >
Product Code :
05330
Chain & Wire Rope Lubricant
นํ้ามันหล่อลื่นโซ่และลวดสลิง
VIEW DETAILS  >
Product Code :
03050